English 
Español 
Vietnamese

 

Thêm chi tiết...

   

TIỂU SỬ  EDUARDO BONNÍN (1917-2008)

Ông Eduardo Bonnín sinh ngày 4 tháng 5 năm 1917 tại Đảo Palma de Mallorca, Tây Ban Nha. Sau khi học hết các năm học căn bản tại Học Viện của các Linh Mục Ḍng Thánh Augustinô và Đại Học của các Sư Huynh La Salle, Ông Bonnín phụ giúp gia đ́nh trong dịch vụ buôn bán trái cây khô. Năm 1938,  ông gia nhập quân đội và phục vụ trong chín năm.

Trong sinh hoạt tôn giáo thời thanh niên, Ông Bonnín không là thành viên của Tổ Chức Công Giáo Tiến Hành lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông đă tham dự một trong những khóa học ngắn hạn, gọi là “Cursillos” trong tiếng Tây Ban Nha, do Ban Điều Hành Trung Ương Công Giáo Tiến Hành tổ chức. Đối với ông, chính khóa học này rất cần thiết bởi v́ nhờ đó mà ông trở nên một thành viên tích cực của Tổ Chức này.

Thời gian sau, những thành phần lănh đạo CGTH tổ chức một chuyến hành hương đến thành phố Santiago de Compostela, và cùng lúc ấy ông Bonnín được chỉ định đại diện Mallorca trong chuyến hành hương ấy. Ngay sau đó, ban lănh đạo CGTH đă chọn ông Bonnín làm Chủ Tịch Giới Trẻ CGTH của Giáo Phận Palma de Mallorca. Sự kiện này đă làm cho ông Bonnín suy tư nhiều, nghĩ ngợi về nhu cầu t́m phương cách làm sao có thể khích lệ toàn thể giới trẻ lúc bấy giờ. 

Trong thời gian sinh hoạt, ông Bonnín cùng với một vài người bạn trẻ khác, sau nhiều lần cầu nguyện, học hỏi, thảo luận và gia tăng cầu nguyện, đă khai sinh Phong Trào Cursillo (Hội Học Kitô Giáo) như chúng ta chứng kiến ngày nay, và Phong Trào này đang được thiết lập vững vàng tại năm lục địa trên thế giới.

Ông Bonnín đă hợp tác với LM Miguel Fernandez viết quyển sách ¿ El Cómo y el Por Qué?” (Làm Thế Nào và Tại Sao Như Thế), và cùng ông Francisco Corteza viết quyển “Evidencias Olvidades y Vertebración de Ideas” (Chứng Cứ Bỏ Sót và Cấu Trúc Tư Tưởng) và tập sách nhỏ “Manifesto” (Hiển Nhiên).

Trong những năm cuối đời, Ông Bonnín có viết quyển sách “Historia de un Carisma” (Lịch Sử của một Đặc Sủng). Sách này mô tả những sự kiện lịch sử có thật của PT Cursillo, và ông Bónnín đă ghi lại như sau, “Những kẻ có quyền hành, chắc chắn bị xúi giục bởi những thông tin sai lạc (hấp dẫn nhiều hay ít) hơn là bởi ư định không ngay lành, đă xuyên tạc những sự việc ngay từ lúc đầu, làm ra vẻ ư tưởng nguyên thủy của các Khóa Học (Cursillos) là của giáo sỹ chứ không phải của giáo dân. Tôi hiểu rằng bổn phận của lương tâm là thuật lại những sự kiện lịch sử và bảo vệ chân lư của sự kiện không thể tranh căi này đă làm thay đổi toàn bộ viễn ảnh và trọng tâm của PT Cursillo.  Tôi có nhiệm vụ phải tôn trọng sự thật mặc dù khi bênh vực sự thật sẽ gặp nguy cơ bị gán cho là kẻ muốn tự nâng ḿnh lên đóng vai chủ động duy nhất trong các biến cố mà trong đó không ai can dự vào nhiều hơn tôi” (Historia de un Carisma, 2003, trang 14).  

Những tư tưởng và quá tŕnh tông đồ của Ông Eduardo Bonnín đă được thu thập phần lớn trong hai tác phẩm có tầm vóc, đó là “Signos de Esperanza” (Những Dấu Chỉ của Hy Vọng) của HY Paul Josef Cordes (1998), và sách “Eduardo Bonnín: Un Aprendiz de Cristiano” (Eduardo Bonnín: một Kitô Hữu Mới Tập Sự) của ông Eduardo Suarez del Real Aguilera (2002). 

Ông Bonnín hoàn tất Ngày Thứ Tư của ḿnh lúc 4 giờ chiều Ngày Lễ Tro năm 2008 (6-2-2008), tại Mallorca, Tây Ban Nha, hưởng thọ 91 tuổi. Đức Hồng Y Tổng Giáo Phận Madrid cho biết đang xúc tiến hồ sơ đệ nạp Ṭa Thánh chuẩn bị tiến tŕnh phong chân phước cho Ông Eduardo Bonnín khi được phép.

 

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2008 National Cursillo Center