English 
Español 
Vietnamese

 

Đơn đặt mua sách

   

THỂ LỆ MUA TÀI LIỆU PT CURSILLO

Mua sách qua điện thoại buổi sáng từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 & chiều từ 1 giờ 30 đến 5 giờ 00 (giờ Texas).

Xin vui ḷng ghi mă số sách # của mỗi quyển sách khi đặt mua. Máy điện thư (fax) hoạt động cả ngày đêm. 

Giảm 10% trên tổng số tiền mua tài liệu dành cho các nhóm ngôn ngữ trong PT Cursillo cấp giáo phận đă đóng góp niên liễm ủng hộ PT đều đặn.  Các nhóm ngôn ngữ có thể trừ đi 10% trên tổng số tiền từ $50 mỹ kim (tổng cộng sơ khởi) trở lên khI mua tài liệu Cursillo. 

Việc đóng góp Niên Liễm hỗ trợ PT Cursillo Toàn Quốc là trách vụ của VPĐH/GP đă được ấn định trong Chính Sách của PT Cursillo tại Hoa Kỳ (trang 188-190) của “Leader’s Manual, 2006 (Sách Cẩm Nang Lănh Đạo). 

Cước Phí gởi tài liệu được tính vào tổng số kết toán sơ khởi (subtotal), trước khi được giảm 10% như sau: 

Tổng số kết toán sơ khởi Cước Phí
$85.00 US Dollar $8.50 US
$85.01 US Dollar trở lên 10%

Một vài loại hàng phải trả thêm cước phí và mất nhiều thời gian hơn bởi v́ trọng lượng.

Hàng gởi đi Alaska, Hawaii và Puerto Rico phải trả thêm cước phí. 

HÀNG GỞI ĐI NGOẠI QUỐC (kể cả địa chỉ quân đội APO & FPO):

  1. Phải mua tối thiểu $100.00 US.
  2. Phải mất từ 4 đến 6 tuần lễ chuyên chở.
  3. Tất cả đều tính theo mỹ kim và không bao gồm bất cứ thứ thuế nào.
  4. Xin thanh toán bằng mỹ kim và/hoặc qua ngân hàng Mỹ.
  5. Theo cước phí thông thường của UPS, Bưu Điện, FedEx, v.v… cộng thêm 15% phụ phí.

VÀI CHI TIẾT KHÁC CẦN LƯU Ư:

  1. Xin ghi địa chỉ thành phố rơ ràng v́ hăng UPS không chuyển đến hộp thư.
  2. Thường thường mất 5 ngày; tuy nhiên, vào những mùa bận rộn có thể lâu hơn.
  3. Nếu gởi nhanh hơn trong 1, 2 hay 3 ngày phải trả thêm cước phí.
  4. Các chi phiếu bị trả lại v́ bất cứ lư do ǵ phải trả chi phí $25.00 mỹ kim.
  5. Hàng gởi trả lại phải chịu 15% phụ phí với điều kiện c̣n trong t́nh trạng tốt. Những sách hay tài liệu trả lại bị hư hại khi chuyên chở do thùng đóng không cẩn thận người gởi sẽ chịu trách nhiệm và không được bồi hoàn. 

   Xin vui ḷng tải xuống đơn đặt mua sách

 

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2008 National Cursillo Center